Spring naar inhoud

Vanaf dit weekend mag er weer geschoten worden op de binnenbanen van sv Willem Tell. Wel zijn er weer enkele voorwaarden die geacht worden bekend te zijn, voor een uitgebreide omschrijving kun je de KNSA website raadplegen.
 
Wij hopen jullie allen weer te zien op een van de dagen dinsdagavond, vrijdagavond en de zondagochtend. Voor nieuwe en aspirant leden geldt dat zij eerst nog op de vrijdagavond moeten komen.

 Op dit moment is de vereniging regulier geopend op de vrijdagavond voor alle leden (jeugd en senioren) en eventuele aspiranten en de zondagochtend en dinsdagavond als trainingsavond voor de (aangemelde) leden. Hierover zijn onderling afspraken gemaakt met de desbetreffende sleutelhouders/aanspreekpunten.
De Covid-19 maatregelen kunnen hierop invloed hebben.

De huidige regels voorzien in een CORONACHECK vanaf 6 november voor de leden (18+) die aanwezig zijn in het gebouw. Bij toegang wordt hierop gecontroleerd.

TOEGANG ALLEEN MET GELDIGE CORONAPAS.

Voor meer informatie omtrent de geldende regels 

verwijzen we naar de pagina van de Rijksoverheid