Spring naar inhoud

Vanaf dit weekend mag er weer geschoten worden op de binnenbanen van sv Willem Tell. Wel zijn er weer enkele voorwaarden die geacht worden bekend te zijn, voor een uitgebreide omschrijving kun je de KNSA website raadplegen.
 
Wij hopen jullie allen weer te zien op een van de dagen dinsdagavond, vrijdagavond en de zondagochtend. Voor nieuwe en aspirant leden geldt dat zij eerst nog op de vrijdagavond moeten komen.

 Op dit moment is de vereniging regulier geopend op de vrijdagavond voor alle leden (jeugd en senioren) en eventuele aspiranten en de zondagochtend en dinsdagavond als trainingsavond voor de (aangemelde) leden. Hierover zijn onderling afspraken gemaakt met de desbetreffende sleutelhouders/aanspreekpunten.
De Covid-19 maatregelen kunnen hierop invloed hebben.

De huidige regels voorzien in een CORONACHECK vanaf 6 november voor de leden (18+) die aanwezig zijn in het gebouw. Bij toegang wordt hierop gecontroleerd.

TOEGANG ALLEEN MET GELDIGE CORONAPAS.

Voor meer informatie omtrent de geldende regels 

verwijzen we naar de pagina van de Rijksoverheid

Hoera.

We mogen weer.

Met inachtneming van de corronaregels kunnen we weer schieten.

Voor het gebruik van de schietbanen geldt in hoofdlijnen het volgende:
– alle nog steeds van kracht zijnde maatregelen van overheidswege zoals afstand, handen wassen enz.
–  als reserveringssysteem wordt het presentieregister gebruikt, dus geen reservering vooraf maar ter plaatse. De op dat moment dienstdoende bar/baancommandant beoordeeld de situatie. Voor de zondag en dinsdag groep diegenen die daarvoor aangewezen zijn cq openen en sluiten Gezien de maximale capaciteit van het gebouw en de maatregelen houden wij een maximale bezetting aan van 15 personen tegelijkertijd in het gebouw. 
– de kantine is gesloten voor het schenken en nuttigen van consumptie’s (m.u.v. diegenen die uit hoofde van zijn functie daar moet zijn)
– de jeugdtraining wordt weer hervat op de vrijdagavond van 19:00-20:00, op de luchtgeweer banen geen senioren schutters gewenst, deze pas weer vanaf 20:00.