Spring naar inhoud

Privacyverklaring.

Dit is een privacyverklaring van de Schietsportvereniging Willem Tell, gevestigd in
Hengelo Gelderland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101071 (hierna: de S.V. Willem Tell).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens S.V. Willem Tell mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van S.V. Willem Tell bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

1.1 S.V. Willem Tell verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een asprirant-lidmaatschap van S.V. Willem Tell.
 • zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die S.V. Willem Tell aanbiedt;
 • zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van S.V. Willem Tell;
 • een formulier invult voor enige S.V. Willem Tell-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met S.V. Willem Tell op te nemen.

1.2 S.V. Willem Tell verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • functie;
 • bankrekeningnummer

1.3 S.V. Willem Tell kan deze gegevens gebruiken om:

 • zich inschrijft voor een asprirant-lidmaatschap van S.V. Willem Tell.
 • verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens S.V. Willem Tell;
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van S.V. Willem Tell te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van S.V. Willem Tell aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR.

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van S.V. Willem Tell per e-mail aan secretaris@svwillemtell-hgld.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop S.V. Willem Tell persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die S.V. Willem Tell met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door S.V. Willem Tell.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS.

3.1 S.V. Willem Tell zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 S.V. Willem Tell zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN.

4.1 Alleen in het geval van inschrijving als aspirant-lid bij S.V. Willem Tell zal S.V. Willem Tell informatie delen met de KNSA. Met het doel u te kunnen inschrijven bij de bond. Bij de KNSA is de Privacy verklaring van de KNSA van kracht.

4.2 S.V. Willem Tell zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of S.V. Willem Tell daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING.

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.